Bedrijfsmiddelen leasen

Huurrecht woning terecht tot ondernemingsvermogen gerekend

Een huurrecht dat mede voor de bedrijfsuitoefening wordt gebruikt kan volgens de Hoge Raad tot het ondernemingsvermogen behoren. De huurkosten kunnen in aftrek worden gebracht, waartegenover een bijtelling wegens privégebruik moet plaatsvinden.

Vermogensetikettering

Recentelijk moest de Hoge Raad in dit kader oordelen over de vraag of een ondernemer een huurrecht van een woning tot het ondernemingsvermogen mocht rekenen en de huurkosten ten laste van zijn winst mocht brengen.

Huurrecht

Belanghebbende oefent als ondernemer werkzaamheden uit in de bouw. Voor werkzaamheden als acquisitie, planning en administratie gebruikt belanghebbende een werkkamer in een door hem gehuurde woning. Deze werkkamer vormt niet een zelfstandig gedeelte van de woning. In eerste instantie heeft belanghebbende een bedrag van € 902 aan huisvestingskosten ten laste van zijn winst over 2010 gebracht. Later neemt hij echter het standpunt in dat het huurrecht van de woning keuzevermogen vormt en daarom tot het ondernemingsvermogen mag worden gerekend. Als gevolg hiervan heeft hij de huurkosten van de woning (€ 9.835) ten laste van de winst gebracht, waartegenover een forfaitaire bijtelling wegens privégebruik van € 2.700 staat.

Hoge Raad

De inspecteur heeft slechts € 902 aan huisvestingskosten in aftrek toegelaten. Volgens Hof Den Haag is dat terecht, omdat een huurrecht niet als een bedrijfsmiddel kan worden aangemerkt. De Hoge Raad is het daarmee echter niet eens. Een huurrecht is een vermogensrecht en daarmee een ‘goed’ in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Om die reden kan een huurrecht dat mede ten behoeve van de ondernemingsuitoefening wordt gebruikt wel degelijk tot het ondernemingsvermogen behoren.

De Hoge Raad onderschrijft ook de door belanghebbende gehanteerde berekening van het in aftrek komende bedrag. Hieraan doet niet af dat voor onzelfstandige werkruimtes (werkruimtes die niet zelfstandig kunnen worden geëxploiteerd) een specifieke aftrekbeperking in de wet is opgenomen. Die aftrekbeperking geldt namelijk niet ingeval de woning c.q. het huurrecht tot het ondernemingsvermogen behoort. Voor die situatie heeft de wetgever voorzien in een aftrekbeperking in de vorm van een forfaitaire bijtelling wegens privégebruik.

Bron: Hoge Raad 12 augustus 2016, 15/01994, ECLI:NL:HR:2016:1899

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *