afkoop pensioen

Wellicht Europese oudedagsvoorziening

De Europese Commissie overweegt een pan-Europese pensioenregeling te lanceren. Daarmee zouden EU-burgers een extra oudedagsvoorziening kunnen aanleggen, die kan worden opgebouwd en genoten in alle lidstaten. De regeling heet vooralsnog Personal European Pension Plan, ofwel PEPP. De EC beslist voor het einde van dit jaar of het traject dat tot de regeling moet leiden, wordt ingezet.

Hervormingen
PEPP zou het voor EU-burgers aantrekkelijk moeten maken zich vrijwillig aanvullend te verzekeren. De Europese Commissie vindt dit belangrijk, omdat de EU vergrijst. Daardoor komen de huidige pensioenvoorzieningen onder druk te staan. Dit maakt hervormingen op Europees niveau noodzakelijk. Tegelijk wordt gesteld dat PEPP naast de huidige voorzieningen zou komen te staan en deze niet zou vervangen.

Anticiperen
Al met al is het niet zeker dat PEPP er komt en blijft het zeer belangrijk te anticiperen op uw financiële situatie na uw werkzame leven. Uiteraard ook als u van plan bent in een ander land te gaan wonen. Ons kantoor staat voor u klaar die situatie met u door te nemen en u in dezen te adviseren.

  • De EU vergrijst, waardoor de huidige pensioenvoorzieningen onder druk komen te staan.
  • Of er een Europese regeling komt is niet zeker, wel blijft het zeer belangrijk te anticiperen op uw financiële situatie na uw werkzame leven.

Bron: De AccountantApp.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *